Farligt avfall

4/20/2020

Från 1 Maj kan Du lämna farligt avfall. TURLISTA FÖR FARLIGT AVFALL-BILEN, Se Örebro kommuns hemsida för farligt avfall. Varje stopp är ca 20 minuter.