Information till våra hyresgäster om våra vindar och källare

1/15/2020

Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material. Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare. Ingenting får förvaras utanför resp. vind/ källar förråd. Dörrar i anslutning till vindar och källare skall hållas stängda och låsta. Rökningsförbud i entré, trapphus, källare, vind, tvättstugor etc.