Bostadsanmälan

I och med den nu ökade smittorisken med Covid 19/Omikron så kommer vi främst hyra ut lägenheter på bilder samt planskiss där vi har. Blir det aktuellt med fysisk visning , skall du kunna visa upp Covidpass + leg. Vi mejlar eller ringer Dig om Du blir aktuell för " visning ". Vi tar alltid med fler sökande per visning.  

Intresseanmälan fylls endast i när du valt hyresobjekt under lediga lägenheter.  

 

Bostadsanmälan

Här anger Ni adressen på den lägenhet Ni söker från fliken lediga lägenheter.
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som det behövs för att kunna bedömma om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.