PGA PANDEMIN

11/5/2020

OBS: Från och med 6/11-2020 kommer vi ENDAST att utföra akuta felanmälningar så som: Stopp i avlopp, vattenläckage, strömlöshet, samt vitvaror som inte fungerar ordentligt. Alla andra felanmälningar anses inte akut.