Bostadsanmälan

Denna intresseanmälan fylls endast i när du valt hyresobjekt under lediga lägenheter.  

Vi tar alltid med fler sökande per visning. Blir Du aktuell för att komma på visning skall Du ha munskydd samt handskar. Du får ett mail eller tfn samtal från oss om det blir aktuellt med visning för dig.

 

Bostadsanmälan

Här anger Ni adressen på den lägenhet Ni söker från fliken lediga lägenheter.
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som det behövs för att kunna bedömma om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.