Bostadsanmälan

OBS! Vår bostadskö är borttagen.

Lediga hyresobjekt finns under lediga lägenheter.

 Denna intresseanmälan fylls endast i när du valt hyresobjekt under lediga lägenheter. 

 

Bostadsanmälan

Här anger Ni adressen på den lägenhet Ni söker från fliken lediga lägenheter.
De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som det behövs för att kunna bedömma om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.