Örebro kommuns informationskampanj

12/14/2023

Genom att Vi hjälper till att sprida information vidare - bidrar Vi och Ni till att minska problemen med stopp i avloppsledningar. Tack till Er alla samt för hjälpen att minska risken för stopp i avloppet. God Jul !