Personal/Kontakt

Stieg Ekström

VD

Anna Ekström

Personalchef

Mari Ekström

Ekonomi chef

Lena Ekström

Fastighetsförvaltare

Annette Andersson

Reception/Bostadsförmedlare:
Bostadsanmälan

Irené Rünell

Hyresadministration

Carina Ottosson

Bostadsförm. Nora/Kumla.

Stefan Lilljebjörn

Patrik Johansson

Målare

Peder Eriksson

Underhåll

Peter Larsen

Underhåll

Sten Arnshelm

Underhåll

Hans Rünell

Underhåll

Örjan Åkerstrand

Underhåll

Richard Gustavsson

Underhåll

Niclas Albertsson

Målare

Emil Seger